Foreningen

Medlemskort.

Det er blevet for dyrt at trykke Fi.kort til indbetaling af medlemskontigent og for dyrt at gå på posthus og betale, så derfor er vi overgået til betaling ved overførsel  til Regn.nr. 0815 Konto nr. 8144300751 .

Personligt medlemsskab 50,00 kr.  Husstandsmedlemsskab 75,00 kr. man er medlem fra 1/8 til 31/7. Husk at angive navn og evt. mail adresse.

Du kan også sende en mail til kassereren.

 

Langelands Husflidsforening.

Vi har  at samarbejde med Langelands Husflid, se evt. også denne for kurser i efteråret

Tak for jeres støtte og på gensyn i den nye sæson.