Husflidens start

Bregninge husflidsforenings historie

Bregninge Sogns Husflidsforening blev stiftet den.16 Oktober 1933, det var statshusmændene i Gyllenmose der var ophavsmænd til foreningen.

Man startede i fru Fredholms værksted på toppen af Sundbrovej, man vedtog hurtigt at bygge nyt hus, og det blev på Grd. V. Lolks jord. Det må være foråret 1934 det er påbegyndt, den 10 Oktober 1934 viser regnskabet, at det har kostet 2870,15 kr at bygge incl. grund.

Indvielsen fandt sted 15 Januar 1935.

Huset har været Vandrerhjem om sommeren 1937-38-39

Den 20 Maj 1949 vedtoges det at bygge til skolen, det kostede 1830,15 kr.

Da Foreningen holdt 25 års jubilæum havde man 184 medlemmer.

Den 22 Oktober 1976 var der kun en husflidsforening tilbage på Tåsinge, så man slettede sogn i foreningens navn, for at markere at alle var velkommen.

Der blev forsøgt at udvide igen 1978, trods jord tillæg, afslog Kommunen, der var for lidt parkering.

Det var sammen med Tåsinge Røde Kors, som havde arvet nogle penge, der var givet til evnt. plejehjem, det var ikke mere muligt på privat basis, så man så her mulighed for mødelokale til Røde Kors og køkken og toilet til Husflid.

Den 14 Oktober 1983 fejredes 50 års jubilæum, herfra stammer Gæstebog og ur.

Ved Generalforsamlingen 10 Juni 1993 var der nogle Jubilærer af bestyrelsen og foreningen 60 år.

Ved foreningens 75 års Jubilæum var der ca. 80 medlemmer, og der var en artikel i Tåsinge Årbog 2008. Skrevet af Ove Skov Larsen.